RING OSS - 0457-38 11 12

Asbestsanering Blekinge

RING OSS - 0457-38 11 12

Asbestsanering

Asbestsanering i Blekinge

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar, som till exempel cancer. Anlita oss om du behöver asbestsanering i Blekinge!

Varför behövs asbestsanering?

Sedan 1982 är all användning av asbest och asbesthaltiga produkter totalförbjudet i Sverige, och den farligaste sorten förbjöds redan 1975. Men eftersom det var ett vanligt förekommande byggmaterial i fastigheter och bostäder som uppfördes fram till dess finns asbest fortfarande kvar i många byggnader. I byggnader byggda före år 1977 måste man räkna med att det kan finnas asbest. Därför är behovet av asbestsanering i Blekinge stort!

Många av de fastigheter som byggdes innan asbest blev förbjudet behöver i dag renoveras, byggas om eller kanske till och med rivas. Det är ofta då vi upptäcker asbest. När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs asbestfibrer som då börjar sväva i luften. De är mycket lätta, tunna och farliga att andas in eftersom de kan orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Var kan du hitta asbest?

Asbest har tidigare använts i allt från byggnader, fartyg och båtar till ångpannor och rörisolering. Stora mängder asbest har också använts som bullerisolering, och har ibland även sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.

Här är några exempel där det kan finnas asbest:

 • Asbestcementskivor (eternit) för tak och väggar.
 • Tillsatser i murbruk och fix/fog.
 • Armerad plast, elkablar och golvmaterial.
 • Isoleringsmaterial och packningar.

Asbest finns också kvar i många byggnader uppförda före 1979, och asbesthaltiga material kan även förekomma i något yngre byggnader och bostadshus.

I bostadshus kan det finnas asbest i till exempel:

 • Asbestcementskivor i väggar, soprum, bakom elskåp, på tak, fasader och balkonger.
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar.
 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar.
 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat.
 • Rörisolering.
 • Gasspisar, strålskydd på skåpsidor mot spisen.
 • Plastmattor och golvplattor.
 • Kakelfix och fog.
 • Golvbeläggningar och mattlim.
 • Fönsterkitt.

Byggprodukter och material med asbest är sällan märkta, vilket gör det svårt att veta när det finns risk att utsättas för asbestdamm när man river, renoverar eller bygger om ett hus.

Bred erfarenhet av asbestsanering

Vi är auktoriserade asbestsanerare och behöver ni asbestsanering i Blekinge hjälper vi er med provtagning och skickar proverna på analys. Om vi hittar asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få hantera det asbesthaltiga materialet.

Anlita oss för auktoriserad och säker asbestsanering i Blekinge!