RING OSS - 0457-38 11 12

Asbestsanering Blekinge

RING OSS - 0457-38 11 12

Asbestsanering Blekinge

Asbestsanering av behöriga och erfarna medarbetare

Kontakta oss

Asbestsanering

Anlita oss på JC Brandtätning AB för asbestsanering i Blekinge! Vi har bred erfarenhet av alla typer av asbestsanering. Kontakta oss för säker asbestsanering i Blekinge!

Betonghåltagning

Vi utför också betonghåltagning i Blekinge och inget projekt är för stort eller för litet för oss! Vi anpassar vårt arbete och nödvändiga maskiner efter rådande förutsättningar.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Asbestsanering Blekinge

Asbestsanering i Blekinge

Vid renovering, ombyggnation och rivning är risken stor att du kommer i kontakt med asbest, eftersom äldre byggnader och lokaler ofta innehåller material med det farliga ämnet. Anlita oss på JC Brandtätning AB för certifierad och trygg asbestsanering i Blekinge och Karlskrona!

Åtgärder vid asbestsanering i Blekinge

Asbestsanering i Blekinge är ett kvalificerat arbete som måste göras på rätt sätt för att undvika att asbesten inte sprids till omgivningen. Anlitar du oss för er asbestsanering i Blekinge får du en entreprenör som följer alla lagar och regler som gäller. Vi är auktoriserade inom asbestsanering och behöver ni asbestsanering i Blekinge och Karlskrona hjälper vi er med provtagning och skickar proverna på analys.

När vi har fått provsvar kan vi vidta rätt åtgärder. Om vi hittar asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket och speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få hantera det asbesthaltiga materialet. Arbetsmiljöverket räknar med att det i dag finns cirka 400 000 ton asbest i äldre svenska byggnader. Det är därför inte ovanligt att asbest upptäcks under pågående entreprenader.

Anlitar ni oss för er asbestsanering i Blekinge och Karlskroa hjälper vi er under hela processen, ända tills att all asbest är avlägsnad från fastigheten.

Varför behövs asbestsanering?

Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter är helt förbjudet i Sverige sedan 1982. Det är dock ett vanligt byggmaterial i bostäder som byggdes före 1980-talet, varav många nu är i behov av renovering. Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat i byggmaterial eller i huset.

Det är när material som innehåller asbest bearbetas som fibrer frigörs och bildar ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar och kan orsaka skador. Personer som vistas i området där det finns asbest riskerar att utsättas för asbestfiber. De kan även ta med sig och sprida asbestfiber till andra delar av området, vilket i sin tur ökar saneringskostnaderna.

Ta inga risker, kontakta oss för asbestsanering i Blekinge!

Var kan du hitta asbest?

Trots att asbest i dag är förbjudet finns det fortfarande i runt oss, eftersom det fram till förbudet var vanligt i olika byggmaterial.

Det kan finnas i till exempel:

  • Brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum.
  • Värmeisolering i rör och värmepannor.
  • Bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor.
  • Underskikt till plastmattor.
  • Fix och fog till kakel.
  • Färger och plaster.

Behöver du asbestsanering?

Asbest upptäcks ofta vid rivningsarbete och renovering. Vi erbjuder flexibla lösningar och samarbetsformer ifall du behöver asbestsanering i Blekinge och Karlskrona i samband med rivning eller renovering. Våra medarbetare är vana vid att arbeta i miljöer där den vanliga verksamheten pågår parallellt med asbestsaneringen, och vi arbetar alltid kostnadseffektivt.

Med vårt stora kunnande inom både rivningsarbete och asbestsanering i Blekinge och Karlskrona välkomnar vi både privatpersoner och företag. Inget jobb är för stort eller för litet, och vi brukar få beröm för att vi alltid lämnar arbetsplatsen i toppskick – det brukar vara snyggare när vi går därifrån än när vi kom dit!